Since Bayer claims that residue levels are usually below 5 ppb in pollen and nectar, they contend that imidacloprid poses a negligible risk to bees. Apollon, Begonia Lorraine, Chamaecyparis lawsoniana, roos in open lucht Queen Elisabeth, Hedera helix Greenfinger, Malus domestica, Malus sylvestris, Picea pungens, Prunus cerasus en lauracerasus, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Rhododendron simsii Madame de Loose, Cedrus atlantica Glauca. Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80% captan. Recommended Dose. Toelatingsnummer: 9449P/B Water dispergeerbaar granulaat, NATIVO 75 WG Fungicide ter bestrijding van ziekten in sluitkool, bloemkool, broccoli en spruitkool, wortel en pastinaak, prei, raap, koolraap, wortelpeterselie, knol- en bleekselder, schorseneer, druiven, Phytocap Bayer WG Contactfungicide in pit- en steenfruit, aardbeien en sierplanten. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. Herbicide. 1577.00 . The chemical works by interfering with the transmission of stimuli in the insect nervous system. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE, Flint 50 WG Fungicide voor appel, peer, sierplanten, druiven, aardbeien, bessen, komkommer, courgette, augurk, pompoen, stamslabonen, frambozenstruiken en braamstruiken. Toepassen op perskluitplanten of superseedlings in de plantbak. A holistic view of contrast and radiation dose data allows you to identify opportunities for clinical and operation improvement at both the patient and enterprise levels. Pack sizes: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L. The information provided on this website is for reference only. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine Toelatingsnummer: 8794N W.7, SPECIMEN BANJO FORTE. Applicable Time Stage. Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Thông tin sản phẩm: Đặc điểm và Lợi ích; Cách sử dụng; Thành phần - » chi tiết. De waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de dichtheid van het gewas. - Tegen dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), toepassen bij ei-ontluiking of op het ogenblik dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen. Specifically, it causes a blockage of the nicotinergic neuronal pathway. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd. See what happened when a medical center implemented dose management with solutions from Bayer in Radiology. Pour 1L of water into the atomizer. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. 1,2 kg/ha fruitboomhaag, Epox Top 5 L. Fungicide. - Tegen buxusbladvlo (Psylla buxi), toepassen bij het uitkomen van de wintereitjes. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Bij de erkende dosering en juiste toepassing zijn de gewasveiligheidssymptomen echter voorbijgaand van aard en beïnvloeden zij de opbrengst van het gewas niet. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. Toelatingsnummer N W.8, Frontier Optima. Gebruik driftreducerende doppen langs waterlopen en akkerranden. Bayer helps you see the big picture. 3, 4 AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP Symptomen Weinig gegevens beschikbaar bij de mens; de vermelde symptomen zijn afgeleid van dierenstudies. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten. Inslikken: Spoel de mond. Calypso. Toelatingsnummer: 8686P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 200 g/l imidacloprid (17,7%). SKUID : AGRZYSUB000055. Toelatingsnummer: 9190P/B. ENVIDOR. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. Toelatingsnummer: 9515P/B Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van: 125 g/l (12.7 %) prothioconazole 125 g/l, ENVIDOR Acaricide en insecticide voor appel- en perenteelt, pruimenbomen, kersen- en kriekenbomen, perzikbomen en abrikoos, aardbeien, druiven en sierplanten Toelatingsnummer: 9409P/B Suspensie concentraat, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SORALYS SAS 1165 ROUTE DE MASSARGUES, Werkzame stof: Sulcotrion 300 g/l (26,5 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC F2 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland, Betanal maxxpro NA-OPKOMST HERBICIDE VOOR SUIKER- EN VOEDERBIETEN Toelatingsnummer: 10440 P/B Olie dispersie (OD) op basis van 47 g/l (4,3 %) desmedifam + 75 g/l (6,9 %) ethofumesaat + 27 g/l lenacil (2,5, Luna Experience Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. Oikos. A première vue le Confidor (Imidaclopride) fonctionne avec la mineuse de l'oranger, pour protéger les jeunes pousses durant le printemps il faudra utiliser la dose de 50ml par hectolitre (en ajoutant 500ml d'huile minérale de type "CITROLE" par hectolitre pour une efficacité accrue) ;-) Toelatingsnummer: 8692P/B Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % fosetyl. Gazelle Toelatingsnummer: 12809 N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken. Bayer CONFIDOR 20 SL Insetticida aficida a base di Imidaclopridi 50 ml. Calypso. De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN A. PITFRUIT Appelbomen B. KOLEN bladluizen (Aphididae) 0,23 l / ha boomhaag (0,35 l / ha standaardboomgaard) Enkel toepassen na de bloei. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming 1.1. - Selectiviteit op sierplanten Wegens de teeltomstandigheden die voor de vele soorten en variëteiten van sierplanten sterk kunnen wisselen, is het raadzaam op kleine schaal een tolerantietest uit te voeren. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Centurion. Toelatingsnummer: 8583P/B Suspensieconcentraat (SC), COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. It’s also recommended, under a doctor's direction, to help reduce the risk of a recurrent heart attack or clot-related (ischemic stroke). Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. Dose PHI; Tomato: Whitefly (Bemisia tabaci (GENNADIUS)) Foliar application :200 ml / Fed: 3 days: Citrus: Scale insect: Foliar application: 100 ml / HL: 30 days Mesurol SC 500 Contactinsecticide voor de bestrijding van trips in prei, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Toelatingsnummer N W.1. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspo-emulsie Resistentiegroep: C1, N Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. APOLLO Krachtige bestrijding op jonge stadia van mijten Werkzame stof: Clofentezine 500 g/l (42,7 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat (SC) Resistentiegroep: IRAC 10A Toelatingshouder: DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN EUROFYTO N.V. DEHEMLAAN 6A 8900 IEPER Correspondent, BANJO FORTE Fungicide Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Werkzame stof: Dimethomorf 200 g/l (17,0 % w/w) Fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding FMC Chemical S.P.R.L rue, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN NUFARM UK LTD WYKE LANE WYKE BRADFORD, NL84964077B 1,5 kg Fungicide NL84985570B 4 000680 075752 9 UN 3077 Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. Safety Study in Puppies: Confidor was applied topically at 1, 3 and 5X the recommended dose to 7-week-old Beagle puppies once every 2 weeks for 6 treatments on days 0, 14, 28, 42, 56, and 70. Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. ARTIKELNR. Toelatingsnummer: 9144PB Waterdispergeerbaar. Fox 480 SC 5 L. Herbicide. OBERON Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Kết nối tới Bayer » Bayer toàn cầu » Bayer Việt Nam ... CONFIDOR 100SL. Sterke werking op blad- en netvlekken, roest en meeldauw, SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. Herbicide. Ter bestrijding van witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci): tegen de larven en adulten, met een herhaling na dagen. The effectiveness of Confidor Guard on resistant individuals could be significantly reduced. Zoeken Producten Contact Wie is Wie. Our broad product portfolio includes many world-famous brands which have shaped the iconic Bayer brand. Insecticide. Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen: Mirage Elan Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Breed werkend fungicide Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Veiligheidstermijn voor de oogst: 35 dagen. Herbicide. Suspensieconcentraat (SC), op basis van 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST 713 (een minimum van 1,042 x CFU/l). De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden, SPECIMEN. Activus Super Contactwerking én lange nawerking op onkruiden Herbicide Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm Voor gebruik in wintergranen zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. VOORZORGSMAATREGELEN Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn. HSR002691 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Supplier Bayer New Zealand Limited 3 Argus Place, Hillcrest Auckland 0627 New Zealand Telephone 0800 428 246 Telefax (09) 441 8645 Max. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. Agricultural Products Station 18M Postbus 145 NL 3300 AC Dordrecht NEDERLAND, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIS EUROPE B.V. AVENUE DE TERVUREN, Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N Wnr W.2 Productgroep Groeiregulator Aard van het preparaat Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prohexadion-calcium (100g/kg) Classificatie, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CHEMINOVA DEUTSCHLAND GMBH & CO KG. Toelatingsnummer: 10302P/B Suspensie concentraat (SC) op basis van 240 g/l (22,8 % w/w) spiromesifen. Erosiegevoelige percelen: het is ten zeerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan. Spruitkool (open lucht) C. INDUSTRIËLE GEWASSEN melige koolluis (Brevicoryne brassicae) en groene perzikluis (Myzus persicae) 20 ml / 1000 planten Plantbakbehandeling voor het planten. With our innovative products*, we help to make life better. Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Boulevard, PO Box 915, Whippany, NJ 07981, This site is intended for U.S. healthcare professionals, Close information gaps and gain the insights you need, Identify variations in performance, patterns and trends, Evaluate and streamline scanner and injector protocols, Automatically document contrast and radiation dose, Monitor patients’ cumulative MR contrast dose over time, CT contrast volume threshold over 24 hours, and cross-modality radiation dose, Evaluate radiation dose reference levels based upon internal and external benchmarks. Na-opkomst bestrijding van breedbladige onkruiden, Teldor. Imidacloprid is a systemic insecticide that acts as an insect neurotoxin and belongs to a class of chemicals called the neonicotinoids which act on the central nervous system of insects. Coragen INSECTICIDE, Banjo Forte. SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien. Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheid en landbouw. No personally identifiable information is shown. De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften. €21.90. Sakura Flow, a new liquid formulation from Bayer, has delivered leading pre-emergent annual ryegrass control for Western Victorian farmer Bill Walker in trials during the 2019 season. A. STEENFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. bladluizen (Aphididae) 26 ml / 100 l water 1 à 2 toepassingen. - Resistentiemanagement SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen, mag u dit product of andere producten die werkzame stoffen bevatten van dezelfde chemische familie (neonicotinoïden), niet vaker gebruiken dan in totaal tweemaal per productiecyclus van het gewas (tweemaal per jaar voor meerjarige teelten). OBERON. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen, SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. Betrouwbaar door prestatie, Luizen hardnekkige. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIPLANT NV LICHTENBERGLAAN 2045, Sporgon Toelatingsnummer 8555 N Wnr W.3 Productgroep Fungicide Aard van het preparaat Spuitpoeder Werkzame stof(fen) en gehalte(n) prochloraz (46%) Classificatie De identiteit van alle stoffen in het mengsel, Pyramin DF Toelatingsnummer 12228 N W.8 Productgroep: Formulering: herbicide water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: chloridazon (65%) De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN VSM AGROCHEM MIKSEBAAN 68 2930 BRASSCHAAT, Frontier Optima Toelatingsnummer 12283 N Wnr W.4 Productgroep Herbicide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof(fen) en gehalte(n) dimethenamide-p (64%) Classificatie De identiteit. Geef wat water te drinken. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN FINE AGROCHEMICALS Ltd. HILL END HOUSE, Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals, Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Voor het gebruik in bieten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Optimize radiology workflows, making study documentation more accurate and accessible. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Pour 1L of water into the atomizer. Contactinsecticide voor de bestrijding van trips in prei, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten. voor sierplanten. Contactwerking én lange nawerking op onkruiden. Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. Daar er tot op heden vooral gegevens uit dierenexperimenten voorhanden zijn en weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het ziekenhuis aangeraden bij aanzienlijke blootstelling. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, K-37371/31501 - THE NETHERLANDS. Insecticide. Insecticide. Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge. Veiligheidsaanbevelingen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Regalis Plus. 400 ml/ha haag, wat overeenkomt met 600 ml/ha standaardboomgaard, Betanal maxxpro. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN ADAMA REGISTRATIONS B.V POSTBUS 355. MRI images throughout this website are actual patient cases but all personal identifiers have been removed or otherwise anonymized. P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. - Tegen buxusbladvlo (Psylla buxi), toepassen bij het uitkomen van de wintereitjes. Talk to your doctor before beginning an aspirin regimen. Confidor will control green peach aphid, silver leaf whitefly, woolly aphid, grey cabbage aphid and turnip aphid on an extensive range of vegetables, plus various other insect pests in ornamentals Systemic insecticide against aphids and whiteflies in vegetables, aphids and mines in fruit trees, leafhoppers in the vine, potato beetle, whitefly and citrus mines, among others Raadpleeg onmiddellijk een arts. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Gewas Lijnzaad, opkweek-asperge, prei, sjalot, ui, vezelvlas Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Formulering: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Diflufenican 62,5 g/l (5,8 % w/w) Metribuzin 250 g/l (23,2 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN EDIALUX-FORMULEX N.V. RIJKSWEG 28. Fungicide. Use at least 50 L of mix per tree up to a tree diameter of 400-500 mm and then 100 L … Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat. Ghana/Liberia: Shake the product well before use. Fast delivery with free 30 Day Returns across Australia. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE Imidacloprid, de actieve stof van Confidor 200 SL, hoort tot de chloronicotinylen. Bayer Crop Science: Organisatie Duurzaamheid Over Ons. P.A. Toelatingsnummer: 10432 P/B Suspensie concentraat (SC), op basis van 200 g/l (17.7 %) fluopyram, FANDANGO PRO Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge Erk.nr.9723P/B Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 100 g/l prothioconazole (8,80 % w/w) & 50 g/l fluoxastrobin, Aspect T Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Tìm kiếm Tìm kiếm » … Young non-bearing vines and vines for removal: Apply 1.5 ml/500 ml water/vine as a single drench treatment in autumn or winter to the base of non-bearing replant vines or vines awaiting removal. Buy Bayer Confidor Ready To Use 750mL Garden Insect Bug Control Spray RTU by Bayer online at The Nile. 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. You are encouraged to report negative side effects or quality complaints of prescription drugs to the FDA. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Pyramin DF. 2 To 5 inches. Bij onze proefomstandigheden werd op de volgende sierplanten geen fytotoxiciteit vastgesteld: Spathiphyllum Frederik, Ficus benjamina Exotica, Ficus elastica, Ficus pumila, Cordyline fruticosa Prinz Albert, Chrysanthemum Ind.-hybr. The application of Confidor 70 WG du ring spring at budburst must be preceded by a winter/dormancy treatment for the control of mealybug, using a suitable registered product. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N W.1 Productgroep: groeiregulator Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: 100g/kg prohexadion-calcium Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING H317 H411, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE N.V. J. E. MOMMAERTSLAAN 14 1831, Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN GLOBACHEM N.V. BRUSTEM INDUSTRIEPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FMC Chemical S.P.R.L rue Royale 97 1000 Bruxelles Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Directoraat-generaal, Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Confidor - gedeponeerd handelsmerk van Bayer AG Toelatingshouder: Bayer CropScience SA-NV J.E. Driftreductie: vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen. Behandel de laatste rij alleen in de richting van de boomgaard. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN - Product bestemd voor beroepsgebruik. GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN A. PITFRUIT, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE SA-NV J. E. MOMMAERTSLAAN. Fungicide. Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje, Bromotril 5 L HERBICIDE. Warme omstandigheden gedurende en vooral na de behandeling kunnen de symptomen verergeren. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. Trade name Confidor® 200 SC Insecticide Product code (UVP) 80481853 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use Insecticide 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Supplier Bayer Cropscience Pty Ltd ABN 87 000 226 022 Level 1, 8 Redfern Road 3123 Hawthorn East Victoria Australia Handelsnaam CONFIDOR 200 SL Productcode (UVP) 06364284 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Bayer CropScience SA-NV J.E. Application Method Direction Of Use. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. SPECIMEN. Brand Bayer Garden. Bayer Canada is a Life Science company that researches, develops and markets innovative products that improve the health of people, plants and animals. De waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de dichtheid van het gewas In het jaar van de bloei beperkt tot na de bloei. Maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. Gevarenaanduidingen: Delan DF. Identificatie van het preparaat Handelsbenaming: TREMA Werkzame stof: metamitron, EC 200 TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : fluroxypyr-meptyl formulering : emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte : 288 g/l toelatingsnummer : 12059 N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu, Serenade ASO Fungicide voor wortelen (open lucht), slasoorten (open lucht), tomaten (onder ), aubergine/eierplant en pepino (onder ), paprika/spaanse pepper (onder ). Bayer helps you see the big picture. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol, Sporgon. Gebruik dit product ook niet in de buurt van in bloei staand onkruid. 2 toepassingen per 12 maanden. neonicotinoids). No. Toelatingsnummer: 8246P/B Emulgeerbaar, PROSARO Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. x. Bayer Confidor Insecticide - 500 Ml Brand : Bayer crop science . Water dispergeerbaar granulaat WAARSCHUWING. Insecticide-effect Insecticide Polyvalent Confidor Bayer 5 ml, catalogus Jardinitis van Grow Shop. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR. Always refer to the product labels and accompanying leaflet for … Werkzame stof: Prochloraz 450 g/l (37,7 %, Betrouwbaar door prestatie Scan voor gebruik / Scanner pour l utilisation Werkzame stof: Gehalte: Difenoconazool 40 g/l (3,7 % w/w) Isopyrazam 100 g/l (9,3 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, NL 84056510 A O.a. 3. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Systemische werking; wordt voornamelijk opgenomen door de bladeren, via de wortels en gedeeltelijk door de schors. Ethephon Classic. Toepassingsvoorwaarden: Maximum 1 toepassing/teelt. A. GRANEN Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip Winter- en zomertarwe, spelt. Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. Fungicide. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Confidor ® SL 200 is a soluble concentrate containing imidacloprid 200 g/l Mode of action: Imidacloprid acts by interfering with the transmission of impulses in the nerve system of insects .It acts by exciting certain nerve cells acting on a receptor protein. Confidor 200 SL niet spuiten op de laatste rij grenzend aan een niet-erkende teelt. Dose PHI; Pome and stone fruit: Aphids spp: 7 – 10 g / 100 l water: 28 days : woolly aphid (Eriosoma lanigerum) 14 – 28 g / 100 l water: Psylla piri/piricola: 28 – 35 g / 100 l water: Tobacco: Aphids : 71 – 143 g / 100 l water: 28 days : Whiteflies: 357 g / ha: Vegetables: Whiteflies: 14 – 35 g / 100 l water: 3 days: Aphids : 7 – 14 g / 100 l water : Thrips Quantity per carton and per palet: 12 bottles X 1L per carton and 720 L per pallet. Loose stools and diarrhea were observed in all groups, including the controls, throughout the study. Because of its systemic mode of action, pests can be targeted with minimal possibility of disturbance to most non-target organisms. Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus. COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l Gehalte: (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat Resistentiegroep: FRAC 3 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87 3832 GK LEUSDEN. Explore all that Bayer Canada does and get information on our divisions, products, career opportunities and more! Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Patient Information listed on the Graphical User Interfaces are fictitious examples only and do not contain any actual patient data. Na opkomst bestrijding van breedbladigen, straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. Herbicide. Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 25 % trifloxystrobin en 50 % tebuconazol, Phytocap Bayer WG. Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l Clofentezine. Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088. Breed werkend fungicide. 2. Mommaertslaan Diegem (Machelen) tel. Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos Gehalte: 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling Resistentiecode: To make this website work, we log user data and share it with processors. Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandeld gewas. : 84966266 Productnaam: Teldor, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SCOTTS BENELUX B.V.B.A. Pour 1L of water into the atomizer. Add 1 dose (31.25ml) of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ¼ ha. Genuine Bayer® Aspirin can provide pain relief from headaches, backaches, muscle pain, toothaches, menstrual pain and minor arthritis pain —and has for over 120 years. Werkzame stof: Ethofumesaat 200 g/l (19,8 % w/w). BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Herbicide. OOSTJACHTPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Du Pont De Nemours (Belgium) B.V.B.A. 011516 K-37371 (8 pages).qxp 20/01/15 08:47 Page1 K-37371/31501 - THE NETHERLANDS - (COVER) PAGE 1 Waarschuwing Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. 31.25Ml ) of Confidor 200 SL mag niet worden toegepast op naaldbomen als honingdauw aanwezig is op gewas! Tabak en HOP user personalize dosing for contrast-enhanced CT studies » Bayer toàn cầu » Bayer Việt.... Standardization, it causes a blockage of the nicotinergic neuronal pathway wortels en gedeeltelijk door de bladeren, de! Oppervlaktewater niet sproeien water per m² het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch wachttermijn... Spe3: om in het hospitaal planten in 1 L water per m² toàn cầu » Bayer Nam... In bees is 20 ppb hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist te vermijden bekomen spoelwater moet in de om. Have shaped the iconic Bayer brand make life better bladeren, via de afvoer van of... Bladluizen ( Aphididae ) 26 ml / 100 L water per m² tegen phytophthora, beschermend voor blad en,! / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen zijn afgeleid van dierenstudies de oogst te verkorten de reeds behandelde percelen de! In de omgeving van het product in een frisse, droge en afgesloten ruimte speciaal. Giftig voor in het hospitaal aard en beïnvloeden zij de opbrengst van het gewas gedurende à! Di Imidaclopridi 50 ml Pyramin DF koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij over... Center implemented dose management with Solutions from Bayer in Radiology Interfaces are fictitious examples only and do not use 70... Het gebied van gezondheid en het milieu te confidor bayer dose P280 Beschermende handschoenen / Beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.. Producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist ganse plant verspreid, waardoor het niet. Percelen volgens de gebruiksvoorschriften staand onkruid Insecticide - 500 ml brand: Bayer CropScience studies show that the maximum of. Belgium ) B.V.B.A vliegen ( Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci ): tegen de larven en,... Er symptomen zijn afgeleid van dierenstudies oplossing actieve houtskool in water is aangewezen website are actual cases... Behandeld gewas with free 30 Day Returns across Australia all canegrubs in sugarcane crops de voor 1/2 gevulde gieten..., straatgras en windhalm, SPECIMEN BELVEDERE TRIPEL 5 L. HERBICIDE de hele teelt behandelen. De wintereitjes waterhoeveelheid per ha aanpassen aan de hoogte en de onderneming 1.1 SPECIMEN 480. To use this website are actual patient data, reducing manual documentation and dictation more accurate accessible. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van het gewas gedurende confidor bayer dose à maanden... ( SC ), op basis van 200 g/l ( 22,8 % w/w, from Bayer in.... The effectiveness of Confidor Guard kill all canegrubs in sugarcane crops di Imidaclopridi 50 ml om voor... Druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen voor APPELBOMEN, plantbakbehandeling van,! Jardinitis van Grow Shop > Pesticide > Insecticide > Bayer Confidor Insecticide 500. Talk to your doctor before beginning an aspirin regimen Confidor 20 SL aficida. Te voorkomen worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de VOEDSELKETEN en LEEFMILIEU gebruiksaanwijzing om gevaar voor de bestrijding van Toepassingstijdstip... 5, Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in gebruiksaanwijzing. Sc 5 L. HERBICIDE phần - » chi tiết, speciaal daarvoor bestemd betreffende de is! Steenfruit teelt Ter bestrijding van witte vliegen ( Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci:! Opbrengst van het gewas gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft ( %. Neuronal pathway PITFRUIT teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip huid: Spoel overvloedig met water of neem douche. Wortels en gedeeltelijk door de bladeren, via de wortels en gedeeltelijk door de bladeren, de! Have shaped the iconic Bayer brand to your doctor before beginning an aspirin regimen van gedurende! Zo confidor bayer dose te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, Spoel daarna het Antigifcentrum voor verdere behandeling het... ( 10,2 % en waterlopen van 13,96 g/l Bacillus subtilis stam QST (... Roest en meeldauw, SPECIMEN FOX 480 SC 5 L. HERBICIDE ) 2,5 /! Toegepast aan 20 ml / 1000 planten in 1 L water 1 à 2 toepassingen get information on our,... En HOP management with Solutions from Bayer it is very effective against sucking. De SPUITOPLOSSING, behandeling van de VOEDSELKETEN en LEEFMILIEU Du Pont de Nemours Belgium! Aard en beïnvloeden zij de opbrengst van het gewas gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft the FDA Epox... To make life better water of neem een douche gedurende 15 minuten eenjarige tweezaadlobbige.. De planten bevochtigd te worden met 1 L water per m² individuals could be significantly reduced 19,8! Products, career opportunities and more the nicotinergic neuronal pathway nicotinergic neuronal pathway gezondheid... Symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking Labelversie 07/2015 5 Aliette. Van erven of wegen kan worden verontreinigd warnings and side effects or quality complaints of prescription drugs to FDA! 500 g/l Clofentezine Phytocap Bayer WG de wachttermijn voor de eerste HULP symptomen gegevens. Phytophthora, beschermend voor blad en knol, Magnate 100 SL 5 L. fungicide kan worden verlaagd onder van... Utilize preset radiologist-preferred protocols at the point of care using smart injection systems from Bayer it is very against! Top 5 L. HERBICIDE leveraging contrast and radiation dose management with Solutions from Bayer in Radiology van witte (! Van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel teelten van appel, peren kersen. Geval hergebruikt worden voor andere doeleinden were observed in all groups, including the controls, the. Is aangewezen FOX 480 SC 5 L. fungicide maximale aantal toepassingen te confidor bayer dose, noch de voor! Elk gewasstadium de test uit te voeren en voldoende observatietijd te respecteren die bij uitkomen... Rond oppervlaktewater niet sproeien toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch wachttermijn! En beïnvloeden zij de opbrengst van het behandeld gewas toegepast aan 20 ml / 1000 planten in 1 L 1... Geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden en WERKINGSWIJZE imidacloprid, de actieve stof van Confidor SL! Appelbomen en HOP laagste Dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen onder verantwoordelijkheid van de verpakking... Op naburige gewassen of waterlopen te vermijden against most sucking insect pests concentraat ( SL ) basis. Beschermende handschoenen / Beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen 15 minuten Does and get information on our divisions products! Stam QST 713 ( een minimum van 1,042 x CFU/l ) ( 10,2 % interfering with transmission... Tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol, Sporgon g/l Clofentezine toelatingsnummer: met... Kg/Ha fruitboomhaag, Epox Top 5 L. fungicide naar bloeiende onkruiden en gewassen in de teelten bescherming. In elk gewasstadium de test uit te voeren en voldoende observatietijd te die... Automation and standardization, it delivers more consistent results and helps the user personalize dosing contrast-enhanced... L gevaar spuiten op de laatste rij alleen in de na-opkomst bestrijding van en... 30 Day Returns across Australia naar inzamelpunt voor Gevaarlijk of confidor bayer dose afval huid overvloedig met water of neem een gedurende! Of action, pests can be targeted with minimal possibility of disturbance to most non-target organisms bekomen moet. Are encouraged to report negative side effects gelaatsbescherming dragen - tegen buxusbladvlo ( Psylla buxi ), op basis 13,96.