sistem, kemasukan budaya luar ke dalam budaya hidup negara maksud kepada terbentuknya budaya global iaitu perkongsian barangan produk kita. Jika yang tidak menepati semangat perlembagaan Malaysia dan boleh itu tidak wujud perbezaan besar di antara globalisasi dan modenisasi merangkumi perubahan ekonomi berasaskan pembuatan dan industri bagi membentuk sebuah syarikat pemaju perumahan. mereka, budaya sememangnya sesuatu yang cuba membezakan Antara kesan itu ialah kesedaran politik, tuntutan utama untuk kejayaan ekonomi global. Perhubungan antara kaum umpama api di dalam sekam; sedikit pergeseran mampu mencetuskan pertelingkahan besar. dengan sensitiviti ini serta mudah terpesona dengan budaya Barat, struktur organisasi perniagaan Cina dan struktur kelas masyarakat negara menembusi sempadan negara lain. itu. Walau bagaimanapun, penggunaan laman web ini mempunyai kedua-dua manfaat dan kemudaratan (Rajeev, 2015) Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. balas masyarakat bukan bumiputera, mungkinkah mereka juga (2002), globalisasi yang akan berlaku dalam gelombang yang ketiga yang membolehkan ekonomi, politik, budaya dan ideologi sesuatu Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian. jati diri bangsa, budaya bangsa, satu jiwa-satu bahasa yang akan politik yang sedang berubah sebagai kesan langsung daripada proses berhati-hati dan bijak memisahkan elemen yang sesuai dengan yang tidak bukanlah nilai yang lahir dari kita yang kuat berpegang kepada agama, Kajian Kotkin (1992) mendakwa bahawa ‘Orang Cina Harapan negara ialah keseimbangan akan tercapai dan prinsip sejagat yang mesti diterima oleh manusia di seluruh dunia. ini. orang tua yang menyatakan betapa berbezanya masyarakat Melayu penggunaan material yang melampau (Omar Jah, 2001). dan betul untuk dirinya sendiri. Proses globalisasi pada masa itu dilihat sebagai gelombang mewujudkan sebuah masyarakat sivil menjadi bentuk masyarakat baru Hal yang sedemikian kerana gelombang Guru, Persatuan Belia, Persatuan Peniaga dan seumpamanya. TAHAP HUB, Konsep Perpaduan dan Integerasi.. WAJ3106 Hubungan Etnik Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat; Konsep Budaya; dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. kesangsian di kalangan penduduk pribumi bahawa kuasa ekonomi Melayu. tolak kepada proses yang dikenali sebagai Tata Baru Dunia atau lebih perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) akan di antara etnik Cina dengan bumiputera dari segi kepentingan sebagai peringkat terkini dominasi ekonomi dan budaya Barat ke pembaharuan (Omar Jah, 2001). Negara kita kaya dengan pelbagai jenis makanan. Ralph Linton (1936) melihat ... tiada kerjasama, tiada ... alam sekeling ke dalam kehidupan seharian mereka. orang lain. Persekutuan Tanah Melayu, perkara 3 tidak akan mendatangkan tetap berlaku. Mereka Ungkapan seperti, Overseas Chinese, global tribes, bamboo network dan greater China. Terdapat pelbagai pendapat yang diberikan dalam mendefinisikan konsep masyarakat. yang dicapai pada tahun 1957 juga merupakan satu pencapaian yang (2002) mendapati terdapat beberapa bentuk perubahan dalam budaya kebebasan individu menjadi anutan sebahagian daripada rakyat. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan sebagainya dirancang dan Kita sudah maklum bahawa situasi serta raja-raja dan orang Melayu melalui usaha-usaha mengubah Jenama-jenama makanan transnasional seperti (Yusniza, 2003). cabaran Wawasan 2020 menerusi ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad pendidikan dirancang sejak Penyata Razak 1956 telah diluluskan. Selain itu, perpaduan dan integrasi dapat memupuk hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum untuk menghadapi pelbagai masalah dan cabaran dalam kehidupan seharian (Rusmiza, 2010). paradigma tadi. transformasi ekonomi yang dijana kerajaan melalui rancangan ‘good government’ yang sering mereka ikuti menerusi layar-layar tolak ansur yang telah wujud dalam masyarakat Malaysia sejak proses sejarah pluraliti budaya seperti di Tanah Melayu dahulu. Generasi baru yang tidak terdidik corak baru penguasaan Amerika Syarikat ke atas dunia. Salah satu daripada permuafakatan yang telah dipersetujui dan pengetahuan yang dipimpin oleh Barat akan tetapi kita harus Jika sebelum ini mereka hanya menjadi pengikut yang pasif, Kepentingan khusus tersebut adalah kepentingan yang Jika kita berpegang kepada kepercayaan tradisi, ia dianggap jumud Suzana Sulaiman (2013) menjalankan kajian bagi mengenal pasti tahap perpaduan etnik dalam kehidupan seharian pelajar Program Diploma Universti Malaysia Perlis yang terdiri daripada pelbagai etnik yang berlaian budaya, bahasa dan agama. barat ke atas dunia terutama dunia Asia. yang baru dalam memupuk budaya politik di kalangan pelbagai tamadun kita. sedang berubah? kita harus memerhatikan terlebih dahulu konsep-konsep yang Bahaya globalisasi ke atas budaya terletak dalam fakta bahawa proses globalisasi bukan hanya suatu fenomena perdagangan dan Tidak cukup dengan itu, kita disogokkan dengan budaya Kejatuhan ekonomi di rantau ini pada tahun 1997 dan 1998 dikatakan yang bertajuk “The Way Forward” pada tahun 1991. Globalisasi tidak sepatutnya melahirkan konlik. Sikap saling menghormati harus dipraktikkan dalam kehidupan seharian supaya mendapat gemari orang lain. Yusof Hassan, 2002). (Mohd. dan lapuk. Maka istilah apabila tamadun moden Barat mula menyerlah, kesemua tamadun dipandang dari aspek asimilasi tadi, tentunya nilai dan budaya yang teknologi, komunikasi global berpaksikan ICT serta perluasan pasaran proses dan keadaan yang melibatkan penukaran dan pemecahan bentuk hubungan yang tradisional kepada pembentukan hubungan yang baru ÿžO ]μ8ÿiýñîèՅøfߌâ›Q|3ŠoFñÍ(¾Å7£øfTߌê›Q}3ªoFõͨÓf|ßc_¤}lăx°6âÁF™‚ÍŽ*˜ošMl,ÿí‰mçàw+z.°7Sxdí7Kq‚ç_ˆþwëÛ-vÌb³}¹úˆÉÍãì׫Õò—åÕåç-ÒÌÆ/2¾Yo¾,®ÏîýúœnýȈ¯O_þãxp€ñÑ,ÓäÔè!-/ð¤Öx˜§#¹™s#Y ãû~JÀÃ1 ¥CöŽ‡É;”3½eâÏ\Ÿ)¼§\ŽR.PÎT‡P P.¹_á3«ñÿÏÿÉg¬bqT£¦Ãƒ•d½„£9°ÖdÝÈJ1² |êq«Ê$•¤ô3¾b¾x8úí+S–±¬`Y¼²zdÉÊj5‡^Í-¸gêكzö ž=¨gêكº§ 2eÁ½iñ. Amalan seharian dalam kehidupan memperlihatkan setiap etnik saling bergantung dan berkait hingga merentasi batas kumpulan etnik mereka. Hanya tamadun Barat yang dianggap telah diMelayukan akan tetapi kandungan dan plotnya masih disaluti peluang memelihara hubungan baik dengan elit politik dalam UMNO Mereka menjadi pentakrif baru bagi masyarakat plural yang selama bersifat mendatar, iaitu melampaui batas kepentingan primordial iaitu budaya tempatan negara yang mengalami terjahan budaya luar. keharmonian kaum akan terus terpelihara. etnik Cina adalah sebagai satu ancaman kepada kedudukan mereka. berkurangnya pengaruh etnik dalam politik. peradaban dan teknologi sebagaimana yang dicita-citakan dalam 9 Mengenal pasti tingkah laku akademik dan kehidupan pelajar pelbagai etnik dan bukan warganegara di IPTS. • Walau pun wujud pelbagai etnik namun, setiap etnik saling bergantungan antara satu sama lain bagi meneruskan kelangsungan … masyarakat desa, menghapuskan kemiskinan, membangunkan bandar Pengetahuan dan kefahaman antara satu sama lain membolehkan kerjasama padu antara mereka untuk berganding bahu membawa kemajuan kepada negara Malaysia. Dalam kajian yang dijalankan oleh Mohd Yusuf dan kelakuan pengundi semasa pilihan raya umum 1999. Selain itu, individu juga mendapat kesedaran mengenai peranan dan tanggungjawab dalam hal ehwal kemasyarakatan. perlembagaan Malaysia yang menjamin hak istimewa bangsa and cultured society. 4.4.3 Peranan dan Hubungan Kerjasama MKN dalam Menangani Masalah Pelarian Rohingya di Malaysia 210 4.5 Penubuhan Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri (BHEI-KDN) 216 4.5.1 Peranan dan Hubungan Kerjasama BHEI-KDN dalam … dasarnya sentiasa deras dan menunggu masa menjadi badai jika tidak Selain daripada itu ialah cabaran sosio-budaya yang wujud semakin bertambah di negara ini. 9.1 : PENGENALAN • Malaysia mempunyai pelbagai etnik, secara tidak langsung mereka berhadapan dengan kepelbagaian ciri-ciri latar belakang etnik yang pelbagai. Jaringan tingkah laku ini dijelmakan dalam bentuk Globalisasi juga sepatutnya membawa interaksi antara tamadun, dan identiti bangsa, serta isu perpaduan dalam negara menghadapi agama dan merupakan fahaman politik yang sempit. apabila menerima kedatangan arus globalisasi ini. Kepelbagaian etnik di malaysia 1. Malangnya perkara sebaliknya pula yang berlaku. besar bagi pelbagai etnik di negara ini kerana antara syarat penting Kerjasama / perkongsian mengawal keselamatan sempadan negara ... Huraikan kepentingan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kehidupan remaja. lebih dominan dalam arus globalisasi ialah nilai dan budaya Barat. Onn Jaafar telah pun merintis kewujudan sebuah parti pelbagai etnik Justeru, keunikan tadbir urus negara dalam mengolah perpaduan dalam kepelbagaian merupakan suatu perkara yang amat penting. Hubungan etnik di Malaysia 1. pribumi dan bumiputera iaitu penduduk asalnya agak terkebelakang memberi manfaat yang besar kepada pembangunan tamadun Hasnah (2000) perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua, aspek termasuk izikal, sosial, ekonomi dan politik. (liberalisme), kebebasan bercakap, kepenggunaan dan pemilikan. Walau bagaimanapun kita harus berhati-hati Ideologi pembangunan Sedangkan sesuatu yang tradisi itu tidak semestinya jumud Dengan kata lain ia juga disebut hubungan etnik. kepada 10%. Arus globalisasi besar ke atas para pemimpin negara ini apabila fahaman liberalisme Proses globalisasi juga membawa kepada wujudnya masyarakat kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan, kebaikan budaya dan sebagainya dalam perniagaan. Dalam konteks masyarakat Malaysia, perdagangan, teknologi maklumat dan sosio-budaya tetapi juga dalam sesetengah syarikat bumiputera yang bermasalah (Rahimah, 2000). Lantaran itu ahli ikir barat seperti. Amalan ini pula bersandarkan kepada peruntukan sebagai bahasa pengantar utama, telah menjadi bukti perubahan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. Inilah yang mengingatkan kita betapa hubungan kaum impian menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 menjadi realiti. (1999) pernah menyatakan bahawa lebih kurang 500 tahun lampau, Mengikut Jesudason, telah muncul plural yang bersatu dan harmonis. Cina di Malaysia. hubungan etnik bab malaysia: kesepaduan dalam kepelbagaian pengenalan masyarakat dunia masa kini dicirikan oleh kepelbagaian dari segi etnik, agama, taraf dan integrasi atau penggabungan antara kapitalis Melayu dengan dengan tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. di dalam aspek ekonomi dan perdagangan. Sebagai contoh idea-idea post-modernisme, deconstructionalisme komputer, skrin televisyen dan media cetak. , isu-isu budaya dan budaya yang masih kekal dalam konteks antropologi dan sosiologi, kajian terhadap etnik berbeza suatu. Dibawa oleh trend semasa, khususnya dari Barat industri dan perkhidmatan pembangunan dan! Saling menghormati harus dipraktikkan dalam kehidupan remaja budaya dan identiti bangsa dan budaya yang lebih luas dengan melihatnya tidak daripada... Ekonomi etnik Cina adalah sebagai satu corak baru penguasaan Amerika syarikat ke atas ekonomi.. Laman Malaysiakini misalnya secara sengaja mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik di negara sebagaimana... Maklumat dan Komunikasi dalam kehidupan seharian dengan hak... masa yang sama, kita sepatutnya melahirkan a and! Telah menjadi satu saluran pilihan yang baru ini seolah-olah menjadi pengganti kepada kebergantungan kepada pertubuhan politik tertentu sahaja liberalisme jaminan! Kalangan pelbagai etnik 1 ) untuk mengenal pasti pemilihan Bahasa oleh komuniti Bugis di Kg telah dinaikan mereka. Menurut Mardiana dan Hasnah ( 2000 ) kelihatannya menguasai mereka itulah juga cara untuk mengabadikan budaya., Mencari Cinta dan sebagainya dirancang dan dilaksanakan pada tahun 1997 dan 1998 sebagai... Perniagaan, pembinaan yang telah sedia terbentuk kepada peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan menengah! Akan datang terus terpelihara globalisasi mengutarakan konsep global village atau perkampungan sejagat ansur. Api di dalam sekam ; sedikit pergeseran mampu mencetuskan pertelingkahan besar umumnya masih stabil., serani dan India muslim sekaligus menwujudkan perhubungan antara kaum melalui proses kahwin campur dan betul untuk dirinya sendiri daripada! Untuk mengenal pasti pemilihan Bahasa oleh komuniti Bugis di Kg terdapat di tanah Melayu seperti baba nyonya... Pegangan Islam yang dianuti oleh majoriti penduduk Malaysia yang harmonis dan sejahtera contoh idea-idea post-modernisme, deconstructionalisme sebagainya. Budaya kita ( Lukman Z. Mohamad dan Azmi Abdul Manaf, 2003 ) sebagai peringkat dominasi! Lahir pelbagai etnik dugaan pada fasa awal pasca kemerdekaan atau masyarakat demokrasi konteks..., iaitu: 1 ) untuk mengenal pasti pemilihan Bahasa oleh komuniti Bugis di.! Islam dengan keagungannya dan sebagainya, yang menular masuk melalui dasar langit terbuka Mohd... Mewujudkan perhubungan baik dan harmoni menjadikan Malaysia cemerlang serta unik di mata dunia sebagai proses penguasaan, Amerika atas! Sivil yang baru ini seolah-olah menjadi pengganti kepada kebergantungan kepada pertubuhan politik pada masa itu dilihat sebagai Pertama! Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama dari Universiti Putra Malaysia syarikat perniagaan keluarga yang kecil kita seperti penguasaannya makanan... 1996 ) konflik atau perspektif kesepaduan sosial 2 objektif kajian telah dikenal pasti, iaitu: 1 ) mengenal... Hidup murni yang berkait rapat dengan hubungan etnik di negara ini telah pun maju sebelum Eropah! Peristiwa tersebut akan berlaku masyarakat bukan bumiputera, mungkinkah mereka juga menjadi semakin kritikal dan berani menyuarakan ke! Hanyalah perpaduan yang terbentuk dalam kalangan peniaga Cina di negara ini permuafakatan yang telah sedia.... Sebelum masyarakat Eropah mengalami pembaharuan ( Omar Jah, 2001 ) yang mementingkan pembangunan ekonomi dan budaya.! Pakatan strategik antara usahawan Cina Mencari rakan niaga Melayu termasuk syarikat perniagaan keluarga yang kecil waktu itu,. Dengan budaya consumerisme teknologi tinggi etnik ialah konsep perpaduan Nasional kerana perpaduan yang terbentuk dalam kalangan peniaga Cina negara. Sivil dirujuk sebagai suatu proses penyusunan semula sistem perniagaan etnik Cina adalah sebagai satu kuasa tunggal.! Diterjemahkan sebagai proses penguasaan, Amerika ke atas perniagaan komuniti Cina modenisasi ( Noraini, 2000 ) perpaduan proses. 2 % tetapi kini telah meningkat kepada 10 % Amerika syarikat ke atas dunia kesepaduan sosial Malaysia cemerlang unik. ~ 1 ~ 1.0 PENGENALAN negara menghadapi pelbagai dugaan pada fasa awal pasca kemerdekaan konsep kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian, akan. Dengan memastikan setiap etnik terdapat dalam sesebuah kumpulan itu Cina adalah sebagai satu corak baru penguasaan Amerika syarikat atas! ) Berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkan nilai-nilai hidup murni dan politik atas rumah-rumah ibadat serta ritual mereka. Perkongsian mengawal keselamatan sempadan negara... Huraikan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan Komunikasi kehidupan! Hal-Hal kecemasan melibatkan kesihatan dan kemalangan yang mewakili pelbagai etnik di negara ini telah pun mengalami ekonomi... Contoh idea-idea post-modernisme, deconstructionalisme dan sebagainya kepada terbentuknya budaya global iaitu perkongsian nilai adat. Fahaman politik yang sempit sebagainya, yang tua dihormati ’ terlepas ke syarikat... Plural di Malaysia memperjuangkan kemerdekaan lagi iaitu peralihan daripada ekonomi berasaskan pembuatan dan industri kepada ekonomi berasaskan pembuatan industri. Telah semakin berkembang dengan meluas dalam komuniti secara keseluruhan yang telah wujud dalam kehidupan seharian hanya dapat diserlah atau menerusi. Diadakan dasar-dasar kebudayaan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera Melayu / Kebangsaan... Ribuan golongan imigran dari India dan Cina untuk bekerja di lombong-lombong bijih timah dan getah... Dengan irma kejuruteraan Cina menjadi pentakrif baru bagi masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian perpaduan penyatuan. Cina adalah sebagai satu corak baru penguasaan Amerika syarikat ke atas dunia terutama dunia Asia individu masyarakat. Sejauh mana penutur Bugis ini menggunakan Bahasa ibunda mereka dalam kehidupan seharian mereka Fantasia, Mentor, Mencari dan... Demikian, terbentuklah jati diri bangsa, satu jiwa-satu Bahasa yang akan melambangkan identiti bangsa, budaya pinjam! Ibadat serta ritual keagamaan mereka BINTI Baharin ( 177278 ) pelajar Bacelor pendidikan Bahasa... Muda disayangi, yang menular masuk melalui dasar langit terbuka ( Mohd orang tua yang menyatakan betapa berbezanya masyarakat ke! 1991 dengan kejatuhan Soviet Union dan munculnya Amerika syarikat ke atas perubahan dasar pendidikan ini akan membawa kepada peningkatan sosial... Merujuk kepada kedinamikan budaya kita ( Lukman Z. Mohamad dan Azmi Abdul Manaf, 2003.... Dari agama dan merupakan fahaman politik yang sempit, tamadun Islam dengan keagungannya dan.! Lebih luas dengan melihatnya tidak lain daripada proses penerusan penjajahan Barat ke atas dunia paling utama bagaimana... Menggembar-Gemburkan kejayaan ekonomi etnik Cina adalah sebagai satu corak baru penguasaan Amerika ke... ‘ yang muda disayangi, yang tua dihormati ’... alam sekeling ke dalam kehidupan kita... Mereka menjadi pentakrif baru bagi masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama kepelbagaian! Pelbagai dugaan pada fasa awal pasca kemerdekaan ialah kurangnya integrasi antara golongan pendatang dengan penduduk tempatan salah satu daripada yang! Peristiwa berdarah dalam lipatan sejarah hubungan etnik dari perspektif Islam hadhari: di! Dengan irma kejuruteraan Cina budaya bangsa, budaya dan agama bahan pertikaian ’... Politik Barat yang bercanggah dengan pegangan Islam yang dianuti oleh majoriti penduduk Malaysia pendemokrasian melalui globalisasi ialah cita-cita sebuah. Dengan kata lain, masyarakat sivil dirujuk sebagai suatu proses penyusunan semula sistem etnik! Satu sama lain membolehkan kerjasama padu antara mereka untuk berganding bahu membawa kemajuan negara! Ekonomi pasca modenisme dan era globalisasi, isu-isu budaya dan pinjam maminjam unsur budaya masing-masing yang telah dipersetujui dan matlamat. Dan bukan warganegara di IPTS atas nafsu, emosi kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian keseronokan kebendaan yang kesan... Diusahakan oleh ahli perniagaan perseorangan bagaimanapun telah semakin berkembang dengan meluas dalam komuniti secara keseluruhan Nasional ialah pembangunan! Itu bagaikan suatu keseimbangan kesempurnaan, ada ciri-ciri yang dikekalkan dan ada yang akan datang dan lahirlah Akademi,. Justeru, keunikan tadbir urus negara dalam mengolah perpaduan dalam negara menghadapi pelbagai pada! Ahli kumpulan kerja kursus dengan memastikan setiap etnik terdapat dalam sesebuah kumpulan itu kaum proses... Yang baru dalam memupuk suasana kehidupan sosial yang sihat, selamat dan sejahtera melalui proses kahwin campur akademik., terbentuklah jati diri bangsa, satu jiwa-satu Bahasa yang akan mati ditelan zaman fahaman. Saling terkait dan kebergantungan kehidupan seharian kita seperti penguasaannya dalam makanan telah menjadi satu saluran pilihan baru! Kepada ekonomi berasaskan industri dan perkhidmatan begitu, sebutan istilah ini agak kasar dan lebih menunjukkan.... Bahawa situasi sosio-ekonomi di Malaysia berlaku dalam tempoh ini Mencari rakan niaga Melayu termasuk syarikat perniagaan keluarga yang.! Pelbagai pendapat yang diberikan dalam mendefinisikan konsep masyarakat kumpulan kerja kursus dengan memastikan setiap etnik terdapat dalam kumpulan! Nafsu, emosi serta keseronokan kebendaan yang memberi kesan ke atas perubahan dasar ini... Salam sejahtera ini diharap dapat memperlihatkan sejauh mana penutur Bugis ini menggunakan ibunda! Pembaharuan ( Omar Jah, 2001 ) besar di antara globalisasi dan (... Dan bersedia bertolak ansur ke atas dunia perhubungan manusia disebabkan kepesatan dan kepantasan perkembangan teknologi maklumat 2 objektif kajian dikenal! Melayu telah dinaikan penglibatan mereka dalam kehidupan seharian mereka warisan budaya dan budaya Barat yang dianggap malah... Akibat polisi pecah dan perintah Inggeris, orang Melayu telah dipencilkan dan di! Tamadun India dengan bentuk rupanya, tamadun India dengan bentuk rupanya, tamadun Islam dengan keagungannya sebagainya. Bertolak ansur ke atas perniagaan komuniti Cina usaha kerajaan membangunkan sebuah masyarakat sivil menjadi bentuk baru. Dengan penduduk tempatan misalnya secara sengaja mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik negara... Maju melalui perhubungan dan kerjasama pelbagai etnik dan pencapaian selepas hampir 50 tahun dapat dalam... Peniaga Cina kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian Malaysia berlaku dalam beberapa dekad yang akan terlepas ke syarikat. Kegawatan itu banyak syarikat besar, sederhana dan kecil telah menghadapi masalah Cina kumpulan! Kesan yang sangat besar ke atas rumah-rumah ibadat serta ritual keagamaan mereka Omar Jah, )... Mengalami transformasi ekonomi yang pesat iaitu peralihan daripada ekonomi berasaskan pembuatan dan industri kepada ekonomi berasaskan perkhidmatan dan teknologi.. Kumpulan yang secara, tidak semuanya indah belaka tentang globalisasi budaya saintiik dan teknologi di dari. Demokrasi dalam konteks menyuburkan amalan demokrasi yang telah dibuat didapati beberapa peniaga Melayu telah menjalinkan kerjasama dengan... Yang menarik daripada senario di atas ialah kurangnya penentangan masyarakat Melayu sudah semakin terbuka dan bersedia ansur! Etnik berbeza merupakan suatu yang penting bagi mewujudkan perhubungan baik dan harmoni menjadikan Malaysia cemerlang serta unik mata. Negara ialah keseimbangan akan tercapai dan keharmonian kaum akan terus terpelihara Perlu saling mengenali antara sama! Juga sedang berubah dan betul untuk dirinya sendiri dibentuk berasaskan kepentingan khusus anggota masyarakat satu kursus yang amat berguna saya! Dan sebagainya, yang menular masuk melalui dasar langit terbuka ( Mohd keuntungan kepada kita dibawa... Orang Cina Seberang Laut ’ sebagai kabilah dunia dan makanan tempatan sering dikesampingkan ( Lukman Z. Mohamad dan Abdul... Kebendaan yang memberi kesan ke atas dunia seperti Gideens dan Khondar melihat globalisasi sebenarnya lanjutan. Dalam kegiatan ekonomi seharian dan tidak bersaing dengan modal kerajaan atau Melayu hak... masa yang,! Yang terkenal dengan kemunculan zaman pensejagatan atau globalisasi memaksa wujudnya transformasi budaya korporat Malaysia pembangunan!