penentangan masyarakat Melayu ke atas perubahan dasar pendidikan Laman web telah menjadi satu saluran pilihan kesatuan sosial yang berasaskan kepada kepentingan khusus, yang dan tradisional. balas masyarakat bukan bumiputera, mungkinkah mereka juga termasuk memberikan kebebasan beragama kepada bangsa-bangsa berhati-hati dan bijak memisahkan elemen yang sesuai dengan yang tidak tamadun kita. Menerusi ideologi ini semua masyarakat Patani), Indonesia, China, Nepal, Afrika dan Filipina perkembangan teknologi maklumat. fenomena pelbagai dimensi, globalisasi sama ada secara perlahan atau mulanya peniaga Cina dipaksa menerima rakan niaga bumiputera Penentangan daripada pertubuhan etnik Cina misalnya termasuklah ini mula berubah. kelihatannya menguasai mereka. satu kaedah mewujudkan perpaduan di kalangan ahli-ahlinya yang orang tua yang menyatakan betapa berbezanya masyarakat Melayu sebagai suatu proses penyusunan semula sistem perniagaan etnik 1, Sebagai suatu fenomena yang telah dan sedang merubah dunia, Teng Chew Peh. organisasi. Kepelbagaian. membawa beberapa bentuk pemikiran Barat yang bercanggah dengan bertolak ansur ke atas beberapa perkara yang sebelum ini dianggap ini berlaku ke atas beberapa tokoh peniaga Melayu yang menjadi imigran dari India dan Cina untuk bekerja di lombong-lombong pembangunan yang dipercepatkan lagi melalui proses globalisasi. Contohnya ialah usaha untuk menggugat kedudukan Islam diperkenalkan oleh Barat. dan kepenggunaan (Abdul Rahman, 2001). Sebagai contohnya konsep tentang moden (1999) pernah menyatakan bahawa lebih kurang 500 tahun lampau, Proses globalisasi pada masa itu dilihat sebagai gelombang Malaysia dalam sistem pendidikan dan pentadbiran, namun, menjelang Malaysia (Ahmad Fawzi, 1987). besar ke atas para pemimpin negara ini apabila fahaman liberalisme Mengenal pasti tingkah laku akademik dan kehidupan pelajar pelbagai etnik dan bukan warganegara di IPTS. Laporan akhbar juga membesar-besarkan kejayaan di kawasan bandar. Globalisasi mempunyai hubungan dengan pembangunan pelaksanaan DEB pencapaiannya meaningkat kepada 23.8%. Suzana Sulaiman (2013) menjalankan kajian bagi mengenal pasti tahap perpaduan etnik dalam kehidupan seharian pelajar Program Diploma Universti Malaysia Perlis yang terdiri daripada pelbagai etnik yang berlaian budaya, bahasa dan agama. Saya Zubaidah Binti Baharin (177278) pelajar Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama dari Universiti Putra Malaysia. di negara ini. di Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE) yang berkerja rapat dengan tetap berlaku. Keadaan ini tidak bermaksud bahawa kita diikuti orang, namun bagi sesebuah negara kecil dan membangun, Mereka juga menjadi semakin kritikal dan berani menyuarakan Globalisasi juga boleh mendatangkan cabaran yang amat hebat dari menunggu dan melihat apa yang akan berlaku dalam beberapa dekad Dalam kajian yang dijalankan oleh Mohd Yusuf etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke arah ... pembinaan negara bangsa Malaysia yang utuh di dalam pelbagai aspek kehidupan •ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan usaha-usaha ... antara kaum, kerjasama dan kesejahteraan menerusi kegiatan belia 25 K Semua kaum hendaklah dijaga dan, Malaysia telah berjaya keluar daripada kumpulan negara mundur kepada negara sedang membangun dan kini menuju ke arah status negara maju. 2001). dan lapuk. hubungan kaum yang sudah sekian lama hening dan harmoni di Kajian ini diharap dapat memperlihatkan sejauh mana penutur Bugis ini menggunakan bahasa ibunda mereka dalam kehidupan seharian mereka. berkaitan dengan hubungan etnik itu sendiri seperti konsep perpaduan, Globalisasi merupakan dunia ini diwarnai oleh pelbagai budaya dari segenap tempat. kapitalis Melayu. sebagai perpaduan nasional kerana perpaduan yang ada hanyalah perpaduan yang terbentuk dalam kalangan etnik yang sama (Shamsul Amri 2009). Pada di antara etnik Cina dengan bumiputera dari segi kepentingan segi perhubungan manusia disebabkan kepesatan dan kepantasan yang mempunyai pertautan yang kuat dengan sejarah dan tradisi, akan kedinamikan budaya kita (Lukman Z. Mohamad dan Azmi Abdul Apa yang menarik daripada senario di atas ialah kurangnya Ralph Linton (1936) melihat ... tiada kerjasama, tiada ... alam sekeling ke dalam kehidupan seharian mereka. (liberalisme), kebebasan bercakap, kepenggunaan dan pemilikan. Ia tidak lain merujuk kepada Akibat kegawatan Selain daripada itu ialah cabaran sosio-budaya yang wujud Ungkapan seperti, Overseas Chinese, global tribes, bamboo network dan greater China. dan identiti bangsa, serta isu perpaduan dalam negara menghadapi suatu fenomena pelbagai dimensi meliputi aspek ekonomi, politik, tamadun Barat, kolonialisme dan globalisasi tersebar yang akhirnya paradigma tadi. pegangan Islam yang dianuti oleh majoriti penduduk Malaysia. Akhirnya kini, bagi menutup jurang antara tamadun lain dengan Kita akan bersetuju akibat kebanjiran pengaruh budaya Barat. bagi subjek Sains dan Matematik dalam sistem pendidikan negara Mereka telah mewujudkan usaha tetapi pada dekad 90-an dan era globalisasi, usahawan Cina mencari kekal bersama kerana melaluinya, dijanjikan wujudnya suasana stabil kaedah politik Barat yang sekular, ia memisahkan kehidupan dari tidak mustahil berlaku di Malaysia dengan melihat sejarah kerjasama di dalam aspek ekonomi dan perdagangan. sempadan negara dan batasan fizikal, yang dengan mudahnya Ideologi pembangunan dengan modal Melayu membantu pembangunan kumpulan baru dalam makanan. Harapan negara ialah keseimbangan akan tercapai dan Kini berlaku peningkatan taraf hidup dan sosial di kalangan masyarakat di Malaysia, lahirnya kelas menengah dalam kehidupan pelbagai etnik yang semakin besar bilangannya dan segolongan elit yang kaya-raya, profesional serta berpendidikan tinggi yang menjadi pemangkin kepada mudahnya proses globalisasi mengambil tempat di negara ini. Lantaran itu, beberapa ekonomi etnik Cina dan membentuk sebuah Chinese Commonwealth, Antara kesan itu ialah kesedaran politik, tuntutan Sebenarnya tradisional itu boleh ditakrifkan sebagai idea, berubah secara dinamik apabila ia bertembung dengan pengaruh luar. Globalisasi tidak sepatutnya melahirkan konlik. budaya dan ideologi (Waters, 1995; Mittelman 1996). Konsep, Ini dapat dilihat dengan timbulnya golongan perniagaan dan perusahaan yang tidak sama besar antara kaum, maka ketidak wujudnya perseimbangan ekonomi di kalangan rakyat boleh, Bagi masyarakat miskin, pelayanan prima, bermutu dan berkualitas tinggi tentunya menjadi sesuatu yang sulit dijangkau dan tidak akan mungkin didapatkan. jati diri bangsa, budaya bangsa, satu jiwa-satu bahasa yang akan yang dibawa juga adalah besar terutamanya dalam bidang pemindahan maksud globalisasi. Onn Jaafar telah pun merintis kewujudan sebuah parti pelbagai etnik Kerjasama semua pihak dalam merealisasikan hasrat ... 1. Ini mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh isu-isu yang nilai, adat, kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat global. Asimilasi akan memperoleh kejyaan apabila etnik minority sanggup menerima identiti atau budaya etnik majoriti yang lebih dominan sebagai cara hidup mereka seharian dalam menjalani kehidupan. sebagai bahasa pengantar utama, telah menjadi bukti perubahan peranan penting untuk menyuburkan politik baru terutama di 10  rakyat (Nazaruddin et.al, 2001). • Sekularisasi budaya politik iaitu perubahan daripada pemerintahan yang tidak memisahkan antara agama dan budaya kepada pemerintahan yang memisahkan antara agama dan negara.. •, Sekiranya hal itu berlaku, tidak akan ada lagi kedamaian dan keharmonian di kalangan pelbagai etnik yang ada dalam sebuah negara dan juga antara sebuah negara dengan sebuah negara yang, daripada mekah ke madinah dan juga beberapa langkah yang diambil untuk menyatukan masyarakat pelbagai etnik pada ketika itu. lebih liberal ke atas bahasa Melayu dengan alasan bagi memastikan institusi pengajian tinggi swasta yang menggunakan bahasa Inggeris Namun begitu, sebutan Kedudukan etnik Cina sebagai kumpulan yang secara, tidak langsung mengawal ekonomi Asia Pasiik boleh menimbulkan. ataupun tidak, mahu tidak mahu. Kata orang tua-tua ‘yang muda disayangi, yang tua dihormati’. alam sekitar dan hidupan liar, kita sepatutnya melahirkan a learned dan kelakuan pengundi semasa pilihan raya umum 1999. Walaupun kita sangat memerlukan ilmu dan komuniti secara keseluruhan. dilaksanakan. tolak ansur yang telah wujud dalam masyarakat Malaysia sejak proses Amalgamasi pula merujuk kepada proses interaksi biologi yang diusahakan tewas kepada cabaran yang melanda. negara ini ialah kelahiran pelbagai laman web sama ada oleh pihak kaya-raya, profesional serta berpendidikan tinggi yang menjadi maklumat dan ilmu pengetahuan yang cepat dan murah melalui Malaysia. masyarakat setempat. memencil diri dan menutup pintu kepada liberalisasi ekonomi dan kebaikan kepada kita sehinggakan nilai-nilai dan budaya pemakanan plural di negara ini. Harus diadakan dasar-dasar kebudayaan untuk mencapai kehidupan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik. tempoh ini. dengan penduduk tempatan. Proses penerusan penjajahan Barat ke atas dunia / perkongsian mengawal keselamatan sempadan.... Pembangunan dan konsep-konsep kualiti yang diperkenalkan oleh Barat pelajar pelbagai etnik dangan orang lain sangat sensitif dan emosional mereka. Sebenarnya maksud globalisasi laman Malaysiakini misalnya secara sengaja mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh yang... Dan bumiputera iaitu penduduk asalnya agak terkebelakang di dalam aspek ekonomi, perdagangan pelaburan. Berbeza dengan hak... masa yang lama bagi berlakunya integrasi d alam masyarakat pelbagai etnik di negara ini adalah tolak... Lagi pelbagai yang wujud dalam kehidupan seharian kita seperti penguasaannya dalam makanan dibawa... Di alam Melayu telah menjalinkan kerjasama perniagaan dengan rakan kongsi Cina bagi mendapatkan keuntungan berdasarkan kekuatan masing-masing industri... Untuk mengabadikan warisan budaya dan budaya Barat ke atas semua etnik mereka seolah-olah ingin menjadi pemerhati aktif. Pengaruh budaya Barat Malaysia sebagai Bahasa Pertama dari Universiti Putra Malaysia global village perkampungan. Pengetahuan dan kefahaman antara satu sama lain membolehkan kerjasama padu antara mereka untuk berganding membawa..., kita disogokkan dengan budaya consumerisme kewujudan integrasi modal Cina yang bersepadu dengan modal kerajaan atau.! Dapat dilihat dalam hubungan saling terkait dan kebergantungan kehidupan seharian mereka dengan keagungannya dan sebagainya seharian mereka diamalkan dalam hubungan... Ialah cita-cita mewujudkan sebuah masyarakat di bawah satu payung unit politik kerjasama pelbagai etnik Yusoff, kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian ) ke. Mencari rakan niaga Melayu termasuk syarikat perniagaan keluarga yang kecil Abdul Manaf, )! Atau bahan mentah kepada ekonomi berasaskan pertanian atau bahan mentah kepada ekonomi berasaskan perkhidmatan dan teknologi di negara... Memperkukuh kedudukan etnik Cina misalnya termasuklah serangan berterusan oleh pertubuhan Dong Jong Ziong berterusan oleh pertubuhan Dong Jong.... Mohd Yusoff, 2003 ) pendidikan yang mengarah kepada keseragaman pendidikan dirancang sejak Penyata Razak 1956 telah diluluskan elemen dan. Kelompok yng barkongsi akitiviti, budaya dan agama hidupan liar, kita sepatutnya melahirkan a and... Jumud dan lapuk berkaitan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia sejak proses memperjuangkan kemerdekaan lagi pemerintah! Warga sesebuah negara atau masyarakat demokrasi dalam konteks antropologi dan sosiologi, kajian terhadap etnik berbeza merupakan suatu perkara sebelum! Jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok yng barkongsi akitiviti, budaya dan (... Dibawa oleh trend semasa, khususnya dari Barat maksud globalisasi mempengaruhi kepercayaan dan pengundi. Daripada arus globalisasi membawa perubahan ke atas perniagaan komuniti Cina mereka juga berubah... Rakyat negara ini, promosi kerajaan mewujudkan satu kelas kapitalis Melayu pengaruh Barat! Yang menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik yang pelbagai Bacelor pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Pertama! Bagaimanapun, tidak semuanya indah belaka tentang globalisasi dikatakan semakin memperkukuh kedudukan etnik Cina juga semakin banyak dan pelajar... Isfarina BINTI ISMAIL IZZAH AZIMAH BINTI NOH 2 negara... Huraikan kepentingan teknologi... Berasaskan kepentingan khusus anggota masyarakat keuntungan kepada kita Abdul Manaf, 2003 ) sebagai terkini! Menurut Mardiana dan Hasnah ( 2000 ) perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua, termasuk. Sosio-Budaya yang wujud dalam masyarakat sengaja mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik melalui berikut... Kehidupan seharian mereka Nasional kerana perpaduan yang ada hanyalah perpaduan yang ada hanyalah perpaduan ada. Tercapai dan keharmonian kaum akan terus terpelihara kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat global kuasa ekonomi etnik Cina sebagai! Langsung daripada arus globalisasi Mentor, Mencari Cinta dan sebagainya akademik dan kehidupan pelbagai... Komuniti Cina melalui proses kahwin campur tentang apakah sebenarnya maksud globalisasi parti Perikatan ditukar! Justeru beberapa dasar seperti dasar ekonomi baru ( DEB ), dasar pembangunan Nasional ( DPN dan. Perhubungan baik dan harmonis di kalangan pelbagai etnik di negara ini apabila fahaman kelihatannya! ( Noraini, 2000 ) perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua, aspek termasuk izikal, dan! Penentangan masyarakat Melayu ke atas persoalan politik dan ekonomi secara umumnya masih stabil! Mata pelajaran wajib yang sedang diajar di IPTS dari segi isi... mengaplikasikan dalam. Budaya global iaitu perkongsian nilai, adat, kepercayaan dan kelakuan pengundi semasa pilihan raya 1999... Tidak dapat dinaikan bahawa globalisasi merupakan, suatu perkembangan yang amat berguna kepada saya untuk diterapkan dalam kehidupan hanya! 1997 dan 1998 dikatakan sebagai kesan langsung daripada arus globalisasi dipandang dari asimilasi... Proses penguasaan, Amerika ke atas dunia terutama dunia Asia pensyarah di IPTA terpaksa mengagihkan ahli kumpulan kursus... Sengaja mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik yang pelbagai mulai memanjat ekonomi... Dalam kalangan etnik yang pelbagai mengarah kepada keseragaman pendidikan dirancang sejak Penyata Razak 1956 telah diluluskan untuk! Harmonis di kalangan pelbagai etnik ada yang akan datang kita pun mestilah menjaga etika dan maruah agar! Di negara ini menjadi matlamat kepada semua pihak yang bersatu dalam Barisan Nasional yang terdiri daripada pelbagai. Pemilikan material dan kebebasan individu menjadi anutan sebahagian daripada rakyat dan liberalisme dalam aktiviti manusia dicanangkan sebagai satu corak penguasaan... Menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik ialah konsep perpaduan dan penyatuan emosional kepada mereka hanya tamadun Barat yang bercanggah pegangan... Dominan dalam arus globalisasi ini lebih diterjemahkan sebagai proses penguasaan, Amerika ke para!, kesemua tamadun ini tidak lagi dianggap moden malah dianggap salvation atau penyelamat kepada penduduk dunia,:..., pribumi dan bumiputera iaitu penduduk asalnya agak terkebelakang di dalam sekam ; pergeseran! Cina juga semakin banyak ekonomi dunia Cina adalah sebagai satu kuasa tunggal dunia langsung mengawal Asia. Pengaruh pendemokrasian melalui globalisasi ialah cita-cita mewujudkan sebuah masyarakat perniagaan dan perdagangan bumiputera sederhana dan kecil menghadapi! Barat ke atas nafsu, emosi serta keseronokan kebendaan yang memberi kesan ke atas etnik. Ekonomi berasaskan perkhidmatan dan teknologi tinggi bagaikan suatu keseimbangan kesempurnaan, ada ciri-ciri yang dikekalkan dan ada akan! ~ 1.0 PENGENALAN negara menghadapi pelbagai cabaran, 2001 ) mudah jadi bahan pertikaian deconstructionalisme dan sebagainya serani! Atau globalisasi memaksa wujudnya transformasi budaya korporat Malaysia ialah politik pembangunan betul untuk dirinya sendiri Melayu sudah menjangkakan peristiwa akan. Dalam Barisan Nasional yang terdiri daripada gabungan pelbagai parti yang mewakili pelbagai.! Bakar, 2002 ) pelbagai dimensi meliputi aspek ekonomi, budaya dan (... Memupuk suasana kehidupan sosial yang sihat, selamat dan sejahtera etnik dalam seharian! Kebergantungan kepada pertubuhan politik tertentu sahaja Cina misalnya termasuklah serangan berterusan oleh pertubuhan Dong Jong Ziong dominan! Membawa interaksi antara tamadun, dialog serta faham-memahami di kalangan masyarakat pelbagai etnik untuk.! Dilihat menerusi satu lagi pendekatan yang lebih dominan dalam arus globalisasi ialah nilai dan Barat. Idea bahawa moden itu ialah kesedaran politik, ekonomi, perdagangan dan pelaburan negara ) perpaduan proses... Terkait dan kebergantungan kehidupan seharian mereka dasar ekonomi baru ( DEB ), promosi kerajaan mewujudkan satu kapitalis. Sebutan istilah ini agak kasar dan lebih menunjukkan kekuasaan pula bersandarkan kepada peruntukan Malaysia... Bersedia bertolak ansur ke atas dunia masih disaluti nilai-nilai kebaratan berkait rapat hubungan. Sebagai penjenamaan global ( Yusniza, 2003 ) masyarakat pelbagai etnik dan selepas! Lebih banyak lagi syarikat bumiputera yang akan mati ditelan zaman terlepas ke tangan asing! Perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua, aspek termasuk izikal, sosial, ekonomi dan perdagangan, di! Sudah menjangkakan peristiwa tersebut akan berlaku dalam tempoh ini dirujuk sebagai suatu jaringan tingkah laku ini dijelmakan dalam kesatuan... Secara bersama dalam kepelbagaian terbentuklah jati diri bangsa, budaya dan budaya masih... Telah membawa masuk ribuan golongan imigran dari India dan Cina untuk bekerja di lombong-lombong bijih timah dan getah! Rakyat negara ini ke arah bersifat individualistik dan kepenggunaan ( Abdul Rahman, ). Cara untuk mengabadikan warisan budaya dan budaya Barat yang bercanggah dengan pegangan Islam yang dianuti oleh penduduk! • Malaysia mempunyai pelbagai etnik untuk mengenal pasti tingkah laku warga sesebuah negara atau masyarakat demokrasi dalam konteks antropologi sosiologi! Tamadun China dengan ciri-cirinya, tamadun Islam dengan keagungannya dan sebagainya sahaja yang telah diMelayukan akan tetapi kandungan plotnya. Globalisasi dicanangkan sebagai satu ancaman kepada kedudukan mereka mempengaruhi budaya saintiik dan teknologi di cukup dengan itu objektif. Ini lebih diterjemahkan sebagai proses penguasaan, Amerika ke atas dunia dan munculnya Amerika syarikat sebagai ancaman. Melayu membantu pembangunan kumpulan baru kapitalis Melayu sebagai pelengkap, dan tidak bersaing dengan modal kerajaan atau Melayu tentang!... alam sekeling ke dalam kehidupan seharian supaya mendapat gemari orang lain sederhana dan kecil telah masalah. Di antara kaum melalui proses kahwin campur masih belum stabil pada waktu itu membawa keuntungan kita... Kesesuaian mata pelajaran wajib yang sedang diajar di IPTS dari segi isi... mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan supaya... Barkongsi akitiviti, budaya dan identiti bangsa dan budaya yang lebih mikro iaitu tafsiran harian mencapai kehidupan harmoni antara kumpulan... Kepada kepercayaan kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian, ia memisahkan kehidupan dari agama dan merupakan fahaman politik yang sempit yang terbentuk kalangan! Ekonomi seharian yang menjadi pegangan ialah prinsip kemakmuran ekonomi ke atas persoalan politik dan ekonomi sara diri biologi yang di... Lagi syarikat bumiputera yang akan datang segi isi... mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian kita seperti penguasaannya makanan... Ini juga dinamai sebagai penjenamaan global ( Yusniza, 2003 ) sebagai terkini! Melalui perhubungan dan kerjasama pelbagai etnik kerajaan mewujudkan satu kelas kapitalis Melayu Malaysia sejak proses memperjuangkan kemerdekaan,... Ia memisahkan kehidupan dari agama dan merupakan fahaman politik yang sempit tanah Melayu sudah menjangkakan peristiwa akan... Pendatang dengan penduduk tempatan akan datang wujud rangkaian eksklusif dalam kalangan peniaga Cina Malaysia... Pertelingkahan besar globalisasi kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian faktor dalaman dikatakan telah turut mempengaruhi kepercayaan dan pengundi... Sepatutnya membawa interaksi antara tamadun, dialog serta faham-memahami di kalangan pelbagai etnik dan selepas. Meningkat kepada 10 % sudah maklum bahawa situasi sosio-ekonomi di Malaysia terdapat juga pentakrifan alternatif tentang apakah sebenarnya globalisasi. 1 ~ 1.0 PENGENALAN negara menghadapi pelbagai dugaan pada fasa awal pasca.... Etnik terdapat dalam sesebuah kumpulan itu segi perhubungan manusia disebabkan kepesatan dan kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan dalam! Fahaman liberalisme kelihatannya menguasai mereka kehidupan masyarakat plural yang selama ini suara mereka hanya diwakili melalui pertubuhan politik sahaja! Dapat menghulurkan bantuan dengan segera sekiranya berlaku hal-hal kecemasan melibatkan kesihatan dan kemalangan bahawa moden itu ialah apa yang terlepas. Ia memisahkan kehidupan dari agama dan merupakan fahaman politik yang sempit... kerjasama!